IMG-20210302-WA0001
IMG-20210302-WA0021
IMG-20210302-WA0019

Välkommen

till

Livsgnistan


Förskolan Livsgnistan är en mindre, privat förskola som värnar om det enskilda barnet och som bygger på kristna värderingar. Med det menar vi att alla barn är lika mycket värda, att varje barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och utan begränsningar.


Vi tror också att utvistelse och närhet till naturen påverkar oss alla med en positiv utveckling inom många olika områden så som hälsa, motorik, hjärngympa och välbefinnande.
  

Alla barnen har rätt till utveckling inom alla områden och därför tror vi att barnen behöver få använda sig av alla sinnerna

Vi tror också att bland det viktigaste som finns finns är att ge barnen trygghet, glädje och en tro på livet.
Är du intresserad av att ditt barn ska ha en trygg miljö med små grupper och mycket utevistelse så får du gärna kontakta oss.